X
تبلیغات
زولا
 
چوب یک نعمت
هر آنچه را در مورد صنایع چوب میخواهید در وبسایت ما بیابید.

بسمه تعالی

 

آینده چوب در جهان

 

نتایج تحقیقات CEPI (کنفدراسیون صنعت کاغذ اروپا) در مورد "آینده چوب در جهان" در سمینار جنگلداری سازمان ملل در ژنو ارائه گردید. گفته می شود که سه نیاز اصلی در روند توسعه جنگلبانی عبارتند از نگهداری از جنگلها با روشهای طبیعی تر، جداسازی کربن در جنگلها و استفاده بهینه تر از چوب بعنوان یک منبع انرژی مناسب. چنین عملکردی اثر مستقیم بر روی این منبع انرژی و مواد اولیه خواهد گذاشت. در حال حاضر چوب کافی در جنگلها وجود دارد ولی با در نظر گرفتن سیاست دولتها، دسترسی اقتصادی و فنی، ملاحظات زیست محیطی و شرایط بازار نگهداری از چوب موجود با ریسک بالا همراه می باشد.

توسعه این سیاستها، کمبود چوب پیش بینی شده در اروپا را تا سال 2060 به سالانه 195 میلیون متر مکعب خواهد رساند. لذا با توجه به آمار ارائه شده با اضافه نمودن کمبود در حال حاضر تا سال 2060 نیاز جهانی به برداشت از جنگلها  به 2310 میلیون متر مکعب در سال خواهد رسید.

در آینده مقدار چوب کافی، قابل استفاده و با کیفیت از جنگلهای سازمان داده شده بدست می آید که تنها راه حل این مشکل است. صنعت خمیر کاغذ و کاغذ اروپا فقط از طریق سازمان دهی جنگلها قادر خواهد بود که سهم خود را در بهبود و رفاه جهانی حفظ کند.

در این زمینه CEPI همکاری بین شبکه های مختلف در زمینه تبادل ارتباطات، افزایش اتوماسیون رشد جنگلها، بکارگیری سیستمهای شفاف، موثر و قابل لممس بمنظور ردیابی چوب را در الویت خود قرار داده است.

CEPI همچنین توسعه سه ستون اصلی "حمایت از چوب" یعنی اقتصاد، محیط زیست و جامعه را تشویق می کند.

نتایج این بررسی و اطلاعات کامل در سایت www.cepi.org  موجود است.

 

 
 
بالای صفحه